Mobile menu

Ons aanbod

We hebben maanden gebrainstormd om onze kennis, onze ervaringen, onze overtuigingen in een voor ons beheersbaar aanbod te bundelen. Het resultaat is een model, dat uiteraard al beperkt is gewoon omdat het een structuur is. En definities zijn een inkadering van wat in realiteit vloeiend is.

 

 

Je gaat op een andere manier leren omgaan met je ademhaling, je stem, gedachtenpatronen en overtuigingen, gevoelens en emoties, projecties, houding, beweging en je bewust worden van je eigen potentieel om zodoende zelf authentieke keuzes te maken.

Onze gediversifieerde aanpak laat je toe om als individu/team/organisatie bewust met de externe omgeving om te gaan vanuit je eigen kracht en de leiding te nemen.

 

Waar mogelijk wordt in de coaching of training gebruikt gemaakt van biofeedbackapparatuur (een aan het oor of vinger aangesloten sensor laat op het computerscherm zien hoe het hart zich gedraagt). De effecten van gedachten zijn direct meetbaar en zichtbaar op het beeld. Deze terugkoppeling maakt zelfsturing en voortgangsrapportage mogelijk.

Bijgaand filmpje verduidelijkt, weliswaar beknopt en rudimentair, de basis van “Hartcoherentie”: deredactie:HRV

Via bijgaande link vind je allerlei wetenschappelijke studies omtrent hartcoherentie: studies