Mobile menu

Ons aanbod

Organisatie ontwikkeling

We geloven dat dezelfde dynamieken en onderliggende drijfveren gelden voor zowel individuen als voor organisaties.
De wereld van het werk is enorm veranderd, de complexiteit is enorm toegenomen. Deze veranderingen hebben vaak een positieve invloed gehad op de efficiency van de organisatie bv door de informatisering kunnen we veel sneller informatie verwerken en verspreiden. Vaak zijn de mensen en hun werkwijze echter niet even snel mee veranderd. Om in deze nieuwe wereld goed en effectief te opereren, hebben we een andere aanpak nodig. Uit diverse bronnen blijkt dat burn-out en stress een zware tol eisen bij Belgische en Nederlandse werknemers. Preventie en bewustzijn helpen medewerkers om hier mee om te gaan.

Om prestaties en dus resultaten te verbeteren kiezen bedrijven vaak voor het trainen van vaardigheden en effectief gedrag (vb effectief vergaderen, …). Maar als de druk toeneemt, vervallen mensen vaak in hun standaardgedrag. Dit komt doordat gedrag beïnvloed wordt door onderliggende gedachten en gevoelens (x zal weer te laat zijn, Y zal zijn voorbereiding niet klaar hebben => irritatie, frustratie), die elkaar weer onderling beïnvloeden. Deze gedachten en gevoelens vinden plaats in het lichaam en worden gedragen door een scala aan chemische reacties en neurologische processen. Om onder druk effectief te kunnen blijven, is het dus nodig mensen ook op het niveau van de fysiologie te leren hoe ze effectief kunnen blijven.

Hartcoherentietraining (met behulp van biofeedback) is onmiddellijk toepasbaar wanneer de situatie zich voordoet in tegenstelling tot vele andere stressbeheersingstechnieken die buiten het normale werk toegepast moeten worden.

We werken op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau

In werkstituaties stijgt hierdoor het prestatieniveau, wordt er beter gecommuniceerd en samengewerkt, wordt de sfeer prettiger, worden hoge werkdruk en moeilijke situaties beter gepareerd, verbetert de kwaliteit van de beslissingen en wordt leiderschap als meer inspirerend ervaren. Mensen staan meer open voor klanten en collega’s en voelen zich meer gewaardeerd en verbonden met de organisatie. Dit leidt op zijn beurt tot een lager personeelsverloop, lager ziekteverzuim, verhoogde klanttevredenheid, verhoging van de productiviteit.